8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας | 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας
Συναντήσεις, Αφηγήσεις, Προκλήσεις

Ο άνθρωπος φεύγει, το έργο του μένει.

Με μεγάλη μας θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο Καθηγητή & Πρόεδρο του Συνεδρίου, Αναστάσιο Σταλίκα.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα χάνει έναν φωτεινό άνθρωπο και πρωτοπόρο επιστήμονα.

Δείτε εδώ το μήνυμα της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Συναντήσεις, Αφηγήσεις, Προκλήσεις

Πρόκειται για ένα κοινό Συνέδριο στο οποίο συνεργούν και διαλέγονται οι κλάδοι Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας.

 

Είναι ένα Συνέδριο ανοιχτό σε πολλαπλές συναντήσεις. Ξεκινά ως συνάντηση των δύο κλάδων και καλεί σε μια συνάντηση επιστημόνων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, επαγγελματιών της εκπαίδευσης, ερευνητών/τριών και φοιτητών/τριών. Ενθαρρύνει την συνάντηση εννοιών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, εφαρμογών, πρακτικών και δημιουργικών εκπλήξεων.

Είναι ένα Συνέδριο ανοιχτό σε ποικίλες αφηγήσεις. Μας καλεί να αφηγηθούμε και να συναφηγηθούμε τις ιστορίες μας, τις ιδέες μας, τους προβληματισμούς μας, τα ερευνητικά μας ευρήματα, τη γνώση, τις εμπειρίες που μας καταξιώνουν ως ανθρώπινες υπάρξεις, αλλά και ως επιστήμονες, επαγγελματίες των κλάδων, φορείς κοινωνικής συνηγορίας και αλλαγής.

Είναι ένα Συνέδριο ανοιχτό στις σύγχρονες προκλήσεις. Μας κινεί να μετάσχουμε στην ανάδειξη, την εμβάθυνση ή και τον επαναπροσδιορσμό αυτών που κατακτήσαμε τα τελευταία χρόνια, να συμβάλουμε στην δημιουργία νέων προτάσεων και την αναγνώριση των προκλήσεων της δεκαετίας που μόλις άρχισε, προκλήσεων που απαιτούν ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πρωτοβουλιών, διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και μεθόδων, θεραπευτικών παρεμβάσεων και εφαρμογών στον χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικο-πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο.

 

Πρόεδροι Συνεδρίου
Φιλία Ίσαρη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αναστάσιος Σταλίκας , Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Διοργανωτές

Image
Image
Image
Image
Image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλώ επικοινωνήστε:

T. +30 2310 433099

FOLLOW US

facebook