Τα Εργαστήρια απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και έχουν ως στόχο την εξοικείωσή τους με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα αποσκοπούν στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την εμβάθυνση στα θέματα που πραγματεύεται το κάθε εργαστήριο.
 
Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, αλλά προϋποθέτει την εγγραφή στο συνέδριο και την πληρωμή του αντίστοιχου κόστους εγγραφής.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εγγραφής θα ανακοινωθούν σύντομα!

Antonella Delle Fave
Professor of Psychology, Medical School, University of Milano, Italy

Del Loewenthal
Emeritus Professor of Psychotherapy and Counselling
University of Roehampton, 
United Kingdom

William L. Randall
Professor of Gerontology, St. Thomas University of Toronto, Eastern Canada

Marilyn Fitzpatrick

Professor Emerita, Deprtment of Education and Counselling Psychology, Mc Gill University, Canada 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλώ επικοινωνήστε:

T. +30 2310 433099

FOLLOW US

facebook