Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο παρακαλώ επικοινωνήστε:

T. +30 2310 433099